UL. INŻYNIERSKA 3
55-220 JELCZ-LASKOWICE
+48 571 294 352
BIURO@PROKOREM.EU
Zapytanie
OFERTOWE

Księgowość od A do Z.

Oferujemy szeroki zakres usług księgowych wykonywanych z rzetelnością, zaangażowaniem, w oparciu o najwyższe standardy bezpieczeństwa oraz dyskrecji. W zależności od Państwa potrzeb, proponujemy wszelkiego rodzaju rozwiązania, które zaspokoją zarówno potrzeby Państwa, jak i urzędów kontrolujących. Proponujemy model współpracy nastawiony na Państwa korzyść i wygodę. Nasz Klient zawsze może skontaktować się z księgowym dedykowanym dla jego firmy, który doradzi w sprawie podatków i rozliczeń.

Zapewniamy obsługę w zakresie:

 • weryfikacji dokumentów,
 • dekretacji dokumentów,
 • ewidencji dla celów podatkowych,
 • opracowania sprawozdań, raportów, zestawień finansowych, wniosków i deklaracji podatkowych,
 • analizy wyników finansowych i optymalizacji rozliczeń,
 • zarządzania projektami, planami finansowymi,
 • zastępowania w ZUS i US,
 • amortyzacji i ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • bieżącej kontroli konta księgowego, stanu rozliczeń rachunkowo-podatkowych,
 • rejestracji oraz aktualizacji danych firmowych,
 • przygotowania zwrotu podatku VAT,
 • nadzór nad księgami rachunkowymi, podatkowymi księgami przychodów i rozchodów,
 • wysyłanie deklaracji drogą elektroniczną

Kadry i płace.

Zapewniamy precyzję i najwyższą jakość prowadzenia spraw kadrowo-płacowych dotyczących pracowników. Gwarantujemy rzetelność i poufność.
Akta osobowe Państwa pracowników przechowywane są w naszym biurze zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy oraz RODO.

Zapewniamy obsługę w zakresie:

 • rejestrację i wyrejestrowywanie pracowników w ZUS,
 • sporządzanie list płac z uwzględnieniem wszelkich dodatków i potrąceń,
 • obsługę umów cywilnoprawnych,
 • przygotowywanie raportów ZUS RMUA dla pracowników,
 • sporządzanie rocznych informacji o dochodach dla pracowników,
 • sporządzanie i wysyłanie drogą elektroniczną deklaracji rozliczeniowych ZUS,
 • monitoring badań lekarskich, szkoleń BHP,
 • świadczenie usług w zakresie BHP
 • sporządzanie i wysyłanie drogą elektroniczną deklaracji podatkowych, dotyczących pracowników,
 • przygotowywanie zaświadczeń o wynagrodzeniu i zatrudnieniu,
 • sporządzanie umów o pracę i świadectw pracy,
 • prowadzenie akt osobowych,
 • wyprowadzanie zaległości z zakresu ubezpieczeń społecznych, przygotowywanie układów ratalnych,
 • doradztwo w zakresie prawa pracy,
 • legalizacja pobytu i zatrudnienia cudzoziemców,
 • tworzenie dokumentacji zgodnie z RODO.

Doradztwo podatkowe oraz prawne.

W ramach współpracy oferujemy Naszym Klientom doradztwo podatkowe oraz prawne, wykonywane na najwyższym poziomie przez ekspertów
z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Wyróżnia nas indywidualne podejście i zrozumienie potrzeb klienta skutkujące kompleksowym
i profesjonalnym wsparciem, które przyczynia się do optymalizacji procesów biznesowych i usprawnia zarządzanie firmą.

Zapewniamy wsparcie w zakresie:
analizy umów gospodarczych,
tworzenia wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy (Regulaminów, umów, formularzy udostępnianych osobom zatrudnionym, procedur),
przygotowywanie wniosków o indywidualne interpretacje podatkowe,
zarządzanie ryzykiem podatkowym,
planowanie podatkowe oraz optymalizacja,
zastępowanie Klienta w postępowaniach,
wdrożenie procedur dotyczących ochrony danych osobowych.

Wsparcie biznesu.

Świadczymy usługi z zakresu doradztwa i wsparcia biznesowego. Doświadczenie i wiedza naszych specjalistów może przyczynić się do wzrostu efektywności przedsiębiorstwa naszego Klienta.

Wsparcie biznesowe może być pomocne bezpośrednio po podjęciu decyzji o rozpoczęciu działalności gospodarczej, przede wszystkim w celu doboru optymalnych rozwiązań dla przedsiębiorstwa, jak również na etapie jego dalszego funkcjonowania na rynku gospodarczym. Oferujemy możliwość indywidualnego ustalenia modelu współpracy, który będzie najbardziej optymalny i dostosowany do potrzeb Klienta.

Zapewniamy m.in.:

 • pomoc przy wyborze formy opodatkowania,
 • pomoc przy zakładaniu działalności gospodarczej,
 • pomoc w zakładaniu spółki prawa handlowego,
 • wypełnianie wniosków kredytowych,
 • sporządzanie raportów i analiz finansowych,
 • tworzenie prognoz finansowych,
 • monitorowanie należności.